2022-07-18

Spowalniająca inflacja miesięczna w Polsce i kontynuacja spadków cen surowców - o tym m.in. piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego.

Najważniejsze wydarzenia:


Polska

•    Inflacja miesięczna spowalnia. Główny Urząd Statystyczny podał w finalnym odczycie, że inflacja konsumencka wyniosła w czerwcu 15,5% r/r. Odczyt za ostatni miesiąc okazał się nieco niższy niż prognozowane wstępnie 15,6% r/r. Ceny towarów wzrosły w ciągu roku o 16,8%, a usług o 11,5%. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 1,5%. Systematycznie maleje dynamika miesięcznych zmian procentowych - w marcu inflacja wzrosła o 3,3% m/m, w kwietniu o 2% m/m, a w maju o 1,7% m/m.  

Europa

•    PKB niżej, inflacja wyżej. Komisja Europejska obniżyła w lipcu prognozy wzrostu gospodarczego dla Unii Europejskiej i podwyższyła prognozy dotyczące inflacji. Szacowany wzrost PKB w UE w 2022 r. wyniesie 2,7% (bez zmian w stosunku do prognoz majowych), natomiast w 2023 spowolni do 1,5% (wobec 2,3% oczekiwanych wcześniej). Z kolei prognoza dla strefy euro zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 2,6% w 2022 r. i 1,4% w 2023 r. Na obniżenie oczekiwań odnośnie wzrostu PKB wpływ miały skutki wojny na Ukrainie, spowolnienie wzrostu w USA oraz restrykcje antycovidowe w Chinach. Wskaźnik wzrostu cen dla Unii Europejskiej prognozowany jest obecnie przez Komisję Europejską na 8,3% w 2022 r. oraz 4,6% w 2023 r. Inflacja w samej strefie euro ma przyspieszyć do 7,6% w 2022 r., a następnie spaść do 4% w 2023 r.

USA


•    Energia napędza inflację. Roczna stopa inflacji konsumenckiej (CPI) w Stanach Zjednoczonych przyspieszyła do 9,1% r/r w czerwcu (wobec 8,6% r/r w maju i prognoz rynkowych na poziomie 8,8% r/r), co jest odczytem najwyższym od ponad 40 lat. W skali roku ceny energii wzrosły o 41,6%, a koszty żywności zwiększyły się o 10,4%. Bazowy wskaźnik CPI z wyłączeniem żywności i energii wzrósł o 5,9%, nieco poniżej 6% w maju, ale powyżej prognoz na poziomie 5,7%. Dane dotyczące inflacji zwiększają prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki stóp procentowych o 75-100 punktów bazowych na posiedzeniu Fed w dniach 26-27 lipca.

Rynki akcji

•    W oczekiwaniu na wyniki finansowe amerykańskich spółek. Rynki akcji w Stanach Zjednoczonych znajdowały się przede wszystkim pod wpływem rekordowych danych inflacyjnych oraz rozpoczynającego się sezonu publikacji wyników finansowych spółek za II kwartał 2022 r. Mimo że pod koniec zeszłego tygodnia wyceny akcji zostały wsparte lepszymi od oczekiwań odczytami indeksu przetwórstwa Empire State oraz indeksu optymizmu konsumentów Michigan, indeks S&P 500 stracił w skali tygodnia 0,93%, Nasdaq Composite 1,57%, a Dow Jones Industrial Average 0,16%.
•    Europejskie akcje zależne od rosyjskiego gazu. Główne indeksy europejskie  w zeszłym tygodniu również spadały. Na słaby nastrój inwestorów wpływały narastające obawy o recesję w strefie euro oraz potencjalne odcięcie dostaw gazu przez Rosję. Indeks STOXX Europe 600 zamknął się o 0,8% niżej, niemiecki DAX spadł o 1,16%, brytyjski indeks FTSE 100 spadł o 0,52%, natomiast francuski indeks CAC 40 zyskał na wartości symboliczne 0,05%.
•    Słaby nastrój na GPW. Obawy o nadchodzące spowolnienie wzrostu gospodarczego w warunkach nadal wysokiej inflacji mocno udzieliły się również inwestorom na GPW w Warszawie. Indeks największych spółek WIG20 stracił 6,91%, a indeks szerokiego rynku WIG 5,45%. Indeksy skupiające małe i średni spółki zanotowały zmiany o -2,93% (mWIG40) oraz -2,85% (sWIG80). (W poniedziałek 18 lipca 2022 rano polskie indeksy rosną).

Rynki obligacji


•    W Polsce na pierwszym planie jeszcze inflacja… Utrzymujące się wysokie oczekiwania inflacyjne wpłynęły na rynek obligacji w Polsce. Dochodowość obligacji 2-letnich wzrosła w zeszłym tygodniu do 7,75% (wzrost o 19 punktów bazowych). Papiery 10-letnie zakończyły tydzień z rentownością na poziomie 6,71% (wzrost o 5 punktów bazowych). (W poniedziałek 18 lipca 2022 rano rentowności polskich obligacji spadają/ich ceny rosną).
•    … a w USA przeważają obawy o recesję. W Stanach Zjednoczonych wzrosły rentowności papierów krótkoterminowych (2-lata) odzwierciedlając oczekiwania na  podwyżki stóp procentowych przez Fed. Natomiast rentowności papierów o długim terminie do wykupu (10 i 30-lat) obniżyły się w obliczu potencjalnie słabszego wzrostu gospodarczego. Na koniec tygodnia dochodowość 10-letnich amerykańskich papierów rządowych spadła do 2,93% (-15 pb w skali tygodnia), a rentowność 2-letniego długu zwiększyła się do poziomu 3,13% (+3 pb w skali tygodnia). Inwersja na krzywej rentowności obligacji w segmencie 2y/10y powiększyła się z zeszłym tygodniu do poziomów z 2000 roku.
•    W strefie euro podobnie. Obawy o recesję gospodarczą w obliczu możliwego przerwanie dostaw gazu przez Rosję zepchnęły rentowności papierów dłużnych w strefie euro. Dochodowość niemieckich obligacji rządowych zakończyła tydzień na poziomie 1,13% (-21 pb), a dla obligacji francuskich zmniejszyła się do 1,64% (-23 pb).

Rynki surowcowe

•    Dyskontowanie recesji. Notowania ropy naftowej Brent spadły o niemal 5,5% do 101,2$ za baryłkę, a ropy WTI o 6,9% do 97,6$ za baryłkę. Ceny metali szlachetnych obniżyły się w zeszłym tygodniu – złoto spadło o ponad 2,2% do 1704$ za uncję, a srebro straciło około 3,3% i wyniosło 18,59$ za uncję. W obliczu obaw o spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego nadal spadały notowania kontraktów terminowych na metale przemysłowe. Ceny na rynku miedzi obniżyły się o 8,2%, aluminium o 3,8%, a cynku o 5,4%.

Rynki walutowe

•    Parytet EURUSD (chwilowo) osiągnięty. Na rynku walutowym obserwowaliśmy w zeszłym tygodniu wahania kursu EURPLN w przedziale od 4,77 do 4,85. W zeszły piątek EURPLN ukształtował się na poziomie 4,79 złotego za euro (wzrost tygodniowy o 0,14%). Kurs USDPLN wzrósł w tym samym okresie o 1,09% do 4,75 złotego za dolara. Wartość euro w relacji do amerykańskiego dolara spadła o 0,94% i zakończyła notowania na poziomie 1,01 EURUSD. Euro po raz pierwszy od dwóch dekad spadło chwilowo nawet poniżej parytetu z dolarem amerykańskim, gdyż nasiliły się obawy przed globalną recesją oraz wzrosła awersja do ryzyka.

Zespół PKO TFI
18.07.2022, godz. 16:00