2021-10-11

Zaskakująca decyzja Rady Polityki Pieniężnej i imponujące wzrosty na warszawskim parkiecie - o tym m.in. piszą Zarządzający funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego.

Najważniejsze wydarzenia

Polska: Najważniejszym wydarzeniem tygodnia była niespodziewana decyzja o podwyżce stóp procentowych podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu. Choć oczekiwania rynku wskazywały, że stopy zostaną podniesione najwcześniej w listopadzie, to presja inflacyjna skłoniła RPP do podwyżki już w październiku. RPP podniosła stopy nie tylko szybciej niż oczekiwano, lecz też bardziej niż wskazywały prognozy (oczekiwano pierwszych wzrostów o 15, nie 40 punktów bazowych). Według informacji opublikowanej po posiedzeniu Rada uznała, że znaczne podniesienie stóp już na posiedzeniu październikowym jest uzasadnione, ponieważ w sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy, inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. Na konferencji prasowej prezes Glapiński nie wskazał, czy obecna podwyżka jest początkiem cyklu, czy jednak powinna być odczytana jako jednorazowy, sygnalny wzrost. Dodał, że RPP planuje podejmować decyzje o stopach procentowych w uzależnieniu od stanu ożywienia gospodarczego w Polsce, w tym od napływających danych makroekonomicznych. Stopa referencyjna wzrosła o 40 punktów bazowych do 0,50%, jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 1,00%, stopa depozytowa 0,00%, stopa redyskontowa weksli 0,51%, stopa dyskontowa weksli 0,52%. Podstawowa stopy rezerwy obowiązkowej również wzrosła z 0,5% do 2,0%.

Europa: Na rynkach europejskich tydzień upłynął pod znakiem publikacji danych makro. Co więcej, kolejny bank centralny z regionu podniósł stopy procentowe. Narodowy Bank Rumunii zmienił główną stopę procentową z 1,25% na 1,50%. W tym przypadku zmiana stóp stanowi prawdopodobnie rozpoczęcie cyklu podwyżek. Rumunia zacieśniła politykę monetarną po Czechach i Węgrzech, po czym na podwyżkę zdecydowano się również w Polsce.

Dane z Europy Zachodniej wskazują na spadek tempa wzrostu produkcji przemysłowej. Zamówienia w przemyśle w sierpniu wzrosły o 11,7% r/r (oczekiwano przyrostu 16,3%, w porównaniu do 26,1% r/r w lipcu). Produkcja przemysłowa w Niemczech w sierpniu zmniejszyła się bardziej niż oczekiwano o 4% m/m (przewidywano spadek o 0,5% m/m).

USA: Rynki akcji odbiły się w zeszłym tygodniu po wrześniowym, blisko 5-procentowym spadku indeksu S&P500. W Stanach Zjednoczonych tymczasowe porozumienie w sprawie podniesienia limitu zadłużenia do grudnia wzmocniło optymizm inwestorów, ale zmienność pozostała podwyższona ze względu na gwałtowny wzrost cen energii, utrzymujące się zakłócenia w łańcuchach dostaw i niedobory na rynku pracy.

W USA w ciągu tygodnia wyczekiwano na piątkowy raport z amerykańskiego rynku pracy, który miał przynieść więcej wskazówek dotyczących dalszych ruchów w polityce pieniężnej. Zgodnie z odczytem danych, w gospodarce amerykańskiej powstało we wrześniu mniej miejsc pracy niż przewidywano (195 tys. wobec prognozy 500 tys. oraz 366 tys. w ubiegłym miesiącu). Pomimo niższych odczytów danych, stopa bezrobocia spadła już poniżej 5% (do 4,8% we wrześniu, w porównaniu do 5,2% w ubiegłym miesiącu), w wyniku czego Fed będzie prawdopodobnie podtrzymywał narrację o rozpoczęciu taperingu od listopada bieżącego roku.  

1. Rynki akcji

Światowe rynki giełdowe zakończyły tydzień częściowym odreagowaniem wcześniejszych spadków. Lepsze nastroje były wspierane wciąż pozytywnymi prognozami na przyszły rok, utrzymującymi się dzięki wysokim oszczędnościom gospodarstw domowych oraz wciąż niskim stopom procentowym. Jednocześnie spokój coraz bardziej burzą niedobory siły roboczej i materiałów, które powodują problemy w łańcuchach dostaw, ograniczając aktywność gospodarczą i prowadząc do wzrostu cen.

Indeks S&P500 zakończył tydzień wzrostem o 0,79%, Dow Jones zyskał 1,22%, natomiast NASDAQ płasko +0,09%. Na rynkach europejskich również zielono. Niemiecki DAX z tygodniowym rezultatem +0,33%, francuski CAC40 z wynikiem +0,65%, hiszpański IBEX +1,77%.

Polska giełda zakończyła tydzień znaczącymi wzrostami. Indeks szerokiego rynku WIG zakończył tydzień z wynikiem +3,55%. Indeks największych spółek WIG20 wzrósł o 3,58%, głównie dzięki reakcji wycen banków na podniesienie stóp procentowych (na czele z Santanderem oraz Pekao, które zanotowały dwucyfrowe wzrosty) oraz dzięki rosnącym spółkom z branży energetycznej. Spółki z indeksu mWIG40 zanotowały wzrost o 4,89%, sWIG80 natomiast wzrósł o 2,52%.

2. Rynki obligacji

Na rynku długu odnotowaliśmy w ubiegłym tygodniu znaczące wzrosty rentowności obligacji skarbowych.

Rentowności 10-letnich polskich papierów skarbowych zareagowały na zacieśnienie polityki monetarnej przez NBP i zakończyły tydzień z rentownością 2,439% (jest to poziom najwyższy od połowy 2019 roku). Znaczący wzrost rentowności widać również w innych okresach – obligacje 5-letnie odnotowały wzrost do 2,011% z 1,623%, natomiast papiery 2-letnie do 1,33% z 0,859%.

Długoterminowe amerykańskie papiery 30-letnie zakończyły tydzień z rentownością na poziomie 2,166% (wzrost o 13,5 punktu bazowego), z kolei rentowność papierów 10-letnich wzrosła do poziomu 1,615% (wzrost o 15,2 punktu bazowego w porównaniu do ubiegłego tygodnia).

3. Rynki surowcowe

Zmiany cen towarów znalazły się w zeszłym tygodniu w centrum uwagi. Wśród największych ruchów w ostatnich tygodniach wyróżniają się wzrosty cen ropy, gazu ziemnego oraz węgla. Drożejące w szybkim tempie surowce wywołały kryzys energetyczny w Europie i Chinach, uderzając w moce produkcyjne fabryk i komplikując już i tak niełatwą sytuację związaną z zaburzeniami łańcuchów dostaw, powstrzymujących globalne ożywienie gospodarcze. Ropa naftowa WTI wzrosła w przeciągu tygodnia o 4,57%, a ropa Brent o 3,92%. Miedź ukończyła tydzień z wynikiem +1,48%, a cynk +3,46%. Ceny złota odnotowały nieznaczny spadek o 0,06%, a srebro tymczasem zdrożało o 0,75%.

4. Rynki walutowe

Nieoczekiwana podwyżka stóp procentowych wyraźnie umocniła polską walutę w środę, natomiast do końca tygodnia złoty z powrotem znalazł się na podobnych poziomach, jak przed informacją o zmianie parametrów polityki monetarnej. Kurs USDPLN wyniósł na koniec tygodnia 3,98 złotego za dolara (+0,84%). Kurs EURPLN na koniec tygodnia to 4,61 złotego za euro (+0,61%). Kurs EURUSD spadł w ubiegłym tygodniu i wyniósł 1,16 (-0,23%).

Zespół Zarządzających PKO TFI
11.10.2021, godz. 11:30