2020-05-06

M.in. o szacunkach EBC związanych z sytuacją gospodarki strefy euro oraz o zachowaniu kluczowych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

 

Najważniejsze wydarzenia:

 • Zgodnie z doniesieniami NY Times administracja prezydenta D. Trumpa rozważa obniżenie podatków dla przedsiębiorstw i inwestorów w ramach kolejnego etapu stymulowania amerykańskiej gospodarki.
 • Rozpoczęły się oficjalne rozmowy pomiędzy USA a Wielką Brytanią dotyczące wolnego handlu.
 • Premier Włoch Giuseppe Conte, zapowiada dodatkowy stimulus w wysokości 55 mld euro.
 • Dynamika zamówień przemysłowych w Niemczech spadła 16% rok do roku. Najmocniejsze załamanie widoczne było w przypadku producentów dóbr inwestycyjnych. Europejski Bank Centralny zakłada, że gospodarka strefy euro może skurczyć się w 2020 roku nawet o 12%.
 • Kwiecień przejdzie do historii jako miesiąc ekstremalnie silnego załamania polskiego przemysłu. Odczyt indeksu PMI okazał się gorszy od i tak bardzo niskich oczekiwań ekonomistów i wyniósł 32pkt.
 • Premier Japonii przedłuża stan wyjątkowy w kraju do 31 maja.

 

1) Rynki akcyjne

 • Umiarkowanie optymistyczne nastroje na większości rynków akcyjnych. Pomaga m.in. lepszy od oczekiwań odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego sektora usług, który obrazuje zmiany ogólnej aktywności tego segmentu gospodarki Stanów Zjednoczonych.
 • Silne zachowanie spółek z sektora paliwowego w związku z dalszym odbiciem cen ropy.


2) Rynki obligacyjne

 • Kolejny dzień marazmu na rynku stopy procentowej i obligacji w Polsce. Notowania pozostają na poziomach wczorajszego zamknięcia. Premia kredytowa i obligacje zmiennokuponowe zachowują się stabilnie.
 • Inwestorzy czekają na zaplanowaną w tym tygodniu emisje obligacji. PFR zapowiedział kolejną emisję na ten tydzień, a w czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadzi przetarg obligacji o wartości 3-5 mld zł. Skala emisji i zainteresowanie inwestorów będzie wyznacznikiem dla zachowania cen na rynku wtórnym.
 • W maju zaplanowane są również dwie aukcje odkupu NBP, które będą stabilizować rynek po stronie popytowej co powinno sprzyjać poprawie nastrojów wśród inwestorów i wycen papierów dłużnych. Ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych z regionu CEE, denominowanych w USD i EUR, utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie.

 

3) Rynki surowcowe

 • Utrzymuje się dobry sentyment na rynku ropy.
 • Zarówno amerykański WTI jak i europejski Brent na najbliższych seriach kontaktów terminowych oscylują odpowiednio wokół 25 oraz 30 dolarów za baryłkę.


4) Rynki walutowe

 • Spadki kursu wspólnej waluty od momentu publikacji wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Kurs EURUSD w okolicy 1,08 dolara za euro.

 


Zespół Zarządzających PKO TFI