2020-03-27

 

  • Skoordynowana akcja uruchamiania pakietów fiskalnych (stymulacyjnych) oraz globalne luzowanie polityki pieniężnej przez banki centralne pozwoliło zminimalizować szok w poszczególnych gospodarkach oraz zapewniły płynność rynkom oraz spółkom.

  • Stabilizacja na rynku akcji - od szczytu paniki sprzed kilku sesji mamy do czynienia z kilkunastoprocentowymi wzrostami na głównych indeksach. Rynek akcji jest wspierany także przez comiesięczny rebalancing portfeli – konieczność wyrównania alokacji poprzez kupowanie akcji. Utrzymuje się jednak wysoka zmienność cen.

  • Stabilizacja poziomu zachorowań w Azji, niestety wciąż negatywne informacje z Europy, USA (w tym przede wszystkim NY) oraz gospodarek rozwijających się.

  • Zaczynają napływać bardzo słabe dane makroekonomiczne, np. liczba tygodniowe wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosły 3,3 mln vs oczekiwane 1,7 mln.  

  • Słabe zachowanie dolara w obliczu nieograniczonego programu QE oraz cięcia stóp o 150 pb.

  • PLN zyskuje na fali poprawy sentymentu oraz silniejszego EURUSD.

  • Odrobienie większości marcowej słabości złota, które ucierpiało w obliczu wysokich potrzeb płynnościowych. W ostatnich sesjach wspierane było także przez potencjalne problemy z fizyczną dostawą surowca w dniu wygasania kontraktów pod koniec miesiąca.

  • W dniu 26 marca stabilizacja widoczna była także na globalnych rynkach obligacji. Poziomy rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich to ok. 0,8% , niemieckich -0,45%. Poprawa sentymentu na polskich obligacjach - rentowność 10Y: 1,75% , 5Y: 1,3% , 2Y: 0,9%. Działania NBP w połączeniu z globalną poprawą sentymentu przyczyniły się do stabilizacji na rynku polskich obligacji, jednak płynność wciąż jest ograniczona.

Lech Mularzuk,
Zarządzający Funduszami PKO TFI