2020-04-09

O działaniach europejskich władz w obszarze walki ze skutkami epidemii oraz zachowaniu poszczególnych klas aktywów, w tym polskich piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Brak nowych istotnych informacji z frontu walki z koronawirusem. Obraz sytuacji pozostaje umiarkowanie optymistyczny. 

Komisja Europejska wbrew zapowiedziom nie ogłosiła planu znoszenia restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią. Przyczyną była chęć dalszych konsultacji wśród niektórych państw członkowskich. KE obawia się, że PKB strefy euro może skurczyć się w tym roku o 10%. Szefowa ECB Christine Lagarde wzywa przywódców unijnych do dalszej współpracy i koordynacji działań w celu ograniczenia negatywnego wpływu epidemii na gospodarki.

Decyzja o zawieszeniu kampanii wyborczej przez Berniego Sandersa. W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w listopadowych wyborach Amerykanie wybierać będą pomiędzy Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Tym samym z walki odpadł polityk uchodzący za „antybiznesowego” ubiegający się o nominację z ramienia Partii Demokratycznej.

Volkswagen planuje częściowe uruchomienie produkcji w Hiszpanii od 20 kwietnia.

Na całym świecie część spółek nie rezygnuje z wypłaty dywidendy, jednak najczęściej jest ona odkładana w czasie - widoczne jest to przede wszystkim w przypadku banków.

1)  Rynki akcyjne

Inwestorzy pozostają pozytywnie nastawieni do akcji. Dodatkowym wsparciem jest informacja o zawieszeniu kampanii wyborczej przez Sandersa. Nastrój inwestorów poprawiają również zapowiedzi kolejnych programów wsparcia ze strony regulatorów europejskich oraz amerykańskich.

2)  Rynki obligacyjne

Po wczorajszej obniżce stóp przez RPP rynek stopy procentowej wycenia dalsze cięcia. Stawki WIBOR uległy dzisiaj dostosowaniu i koszt pieniądza na rynku międzybankowym został ustalony na 0,71% dla terminu 3M oraz 0,72% dla terminu 6M. Rynek obligacji reaguje niewielkim umocnieniem i zmniejszeniem premii kredytowej. Odbyła się kolejna aukcja bonów skarbowych, na której Ministerstwo Finansów uplasowało łącznie 3,5 mld zł przy rentowności 0,604% dla bonów 18-tygodniowych i 0,665% dla bonów 50-tygodniowych. Popyt wyniósł 7,4 mld zł, co należy interpretować jako poprawę sentymentu wśród inwestorów. Dalszej poprawie powinien sprzyjać skup obligacji przez NBP. Stabilizuje się również ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych.

3)  Rynki surowcowe 

Bez większych zmian na złocie oraz miedzi. Umiarkowane wzrosty na ropie po niepotwierdzonych informacjach o planach cięcia produkcji w granicach 10-15 mln baryłek dziennie. Oczekiwanie na oficjalny komunikat.

4)  Rynki walutowe

Stabilna sytuacja na walutach. Lekkie wzrosty indeksu walut rynków wschodzących. Zmienność na głównych parach walutowych niższa o blisko połowę w porównaniu z drugą połową marca.

Zespół Zarządzających PKO TFI