2020-04-17

O sektorze ochrony zdrowia i spółkach farmaceutycznych, które są kluczowe w walce z pandemią piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Pandemia wirusa COVID-19 pokazała, że wydatki na ochronę zdrowia w wysokości 5-12% PKB w krajach Unii Europejskiej okazują się niewystarczające. Nawet Stany Zjednoczone Ameryki z najwyższym poziomem tego wskaźnika (18% PKB) borykają się z niewydolnością służby zdrowia w obecnej sytuacji.

Dzisiejsze trudności mogą doprowadzić do zmiany priorytetów w wydatkach budżetowych na świecie w kolejnych latach. Po zakończeniu epidemii prawdopodobny wydaje się większy nacisk na opiekę zdrowotną. Co więcej, dzisiejszy kryzys powinien ograniczyć naciski polityczne na obniżanie cen przez spółki farmaceutyczne w Stanach Zjednoczonych, nasilające się od kilku lat zarówno wśród Demokratów jak i u Republikanów. Większa elastyczność w ustalaniu cen leków doprowadziłaby do wzrostu innowacji w sektorze, jak również powiększyła zyski spółek farmaceutycznych.

Jednak sektor ochrony zdrowia może się okazać relatywnym zwycięzcą nie tylko w długim okresie, ale również w krótkim. Spółki medyczne cechowały się w przeszłości relatywnie niższą wrażliwością na sytuację gospodarczą i poziom konsumpcji. Wynikało to z jednej strony z funkcji systemów refundacji leków i opieki zdrowotnej, z drugiej zaś, z konieczności przyjmowania leków krytycznych dla zdrowia, niezależnie od sytuacji finansowej pacjenta.

Dobrym przykładem tej sytuacji był poprzedni kryzys finansowy. Zysk operacyjny globalnego sektora ochrony zdrowia reprezentowanego indeksem MSCI ACWI Health Care wzrósł w latach 2008 i 2009 odpowiednio o 2% i 1%, podczas gdy średni zysk operacyjny szerokiego spektrum sektorów na świecie (indeks MSCI ACWI) spadł odpowiednio o 26% i 13%.

Warto zwrócić również uwagę, że obecna sytuacja rodzi szanse także dla poszczególnych spółek, które prowadzą projekty badań nad lekami przeciwko wirusowi COVID-19. Spółka Gilead opublikowała właśnie obiecujące rezultaty leczenia zakażonych koronawirusem przy użyciu produkowanego przez firmę leku Remdesivir. U większości pacjentów po jego zastosowaniu bardzo szybko ustąpiły objawy i zostali oni wypisani ze szpitala w ciągu kilku dni. Ta Informacja została pozytywnie odebrana przez rynki akcyjne, jako dająca nadzieję na ograniczenie skutków pandemii, w tym tych gospodarczych.

W subfunduszu PKO Medycyny i Demografii Globalny posiadamy akcje kilku spółek z ekspozycją zarówno na najbardziej zaawansowane testy kliniczne, jak również innowacyjne terapie specyficzne w stosunku do COVID-19 oraz na prace nad szczepionką. Pozytywne wyniki kliniczne każdej z tych inwestycji mogłyby prowadzić do wzrostu ich wartości.

Zespół Zarządzających PKO TFI