2020-04-16

Najważniejsze wydarzenia: 

  • Kolejne dane dotyczące zachorowań w największych gospodarkach nie odbiegają od założeń modeli epidemiologicznych.
  • Zgodnie z oczekiwaniami rozpoczęła się seria bardzo słabych odczytów danych makroekonomicznych. Indeks obrazujący koniunkturę gospodarczą dla stanu Nowy York spadł do najniższego poziomu w historii. Sprzedaż detaliczna we Francji spadła w marcu o 24%.
  • Prezes EBC Christine Lagarde mówi o wpływie zamknięcia gospodarek na PKB - szacuje wzrost gospodarczy niższy o 2-3% za każdy miesiąc restrykcji. 
  • Rząd Francji zwiększył wartość pakietu pomocowego z 45 mld do 110 mld euro.
  • Toyota wznawia produkcje we Francji od 21 kwietnia.
  • Volkswagen mówi o wznowieniu produkcji w Niemczech od 27 maja. 
  • Angela Merkel informuje o otwarciu wszystkich sklepów średnio powierzchniowych od 20 kwietnia. Planowane jest także stopniowe otwieranie szkół od 3 maja.

1) Rynki akcyjne

• W czwartek bez większych zmian na rynkach akcyjnych po środowej realizacji zysków.
• Sezon wyników kwartalnych rozpoczęty od słabszych od oczekiwań wyników banków amerykańskich.
• Francja przedłuża zakaz krótkiej sprzedaży do 18 maja.

2) Rynki obligacyjne

• Notowania na rynku stopy procentowej oraz rynku obligacji pozostają dzisiaj na poziomach z wczorajszego zamknięcia. Tym samym premia kredytowa zachowuje się stabilnie. Stabilizuje się również ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych.
• NBP przeprowadził dzisiaj kolejną aukcję odkupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym, na której skupił obligacje o wartości 30,6 mld zł, głównie o dłuższych terminach zapadalności. Jest to rekordowa kwota na tle przeprowadzonych do tej pory operacji. Powinno to sprzyjać dalszej poprawie nastrojów wśród inwestorów i wzrostowi cen papierów dłużnych.

3) Rynki surowcowe

• Administracja amerykańska jest zdeterminowana do podjęcia kolejnych kroków w celu wzrostu cen ropy. Pod uwagę brane jest m.in. nałożenie ceł importowych na ten surowiec lub płacenie krajowym przedsiębiorstwom za wstrzymanie produkcji.

4) Rynki walutowe

• Brak większych zmian na rynku walutowym.
• Eurodolar trzeci tydzień porusza się w paśmie wahań 1,08 – 1,10 USD za EUR.
• Niewielka zmienność także na pozostałych głównych parach walutowych świata.
• Stabilna sytuacja także na walutach rynków wschodzących.

Zespół Zarządzających PKO TFI