2022-01-10

Przyspieszający wzrost cen, posiedzenie RPP oraz dobre odczyty wskaźników wyprzedzających koniunktury w Polsce - o tym m.in. piszą Zarządzający funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego.

Najważniejsze wydarzenia

Polska: Kluczowym wydarzeniem na rynku polskim było posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 stycznia 2022 r. Stopy procentowe zostały po raz kolejny podniesione, tym razem o 50 punktów bazowych do poziomu 2,25% w przypadku stopy referencyjnej. Rada podkreśliła, że decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie (2,5% +/- 1 pkt proc.),  przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji gospodarczej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost po globalnym szoku pandemicznym. Ocena Rady dotycząca skali łącznego zacieśnienia monetarnego niezbędnego dla realizacji powyższych celów będzie uwzględniała napływające informacje dotyczące perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym sytuacji na rynku pracy. Oczekiwania rynkowe wskazują na możliwość wzrostu stopy referencyjnej do ok. 4% do końca bieżącego roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w zeszły piątek szybki szacunek inflacji konsumenckiej (CPI) za grudzień 2021 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 8,6% (powyżej oczekiwań ekonomistów na poziomie 8,3%), a w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyły się o 0,9%. Po grudniowej obniżce akcyzy na paliwa, wprowadzenie „tarczy antyinflacyjnej” od stycznia 2022r. powinno, przejściowo w I kwartale, ograniczyć wzrost cen o około 3,5 punktu procentowego. Prezes NBP Adam Glapiński podkreślił jednak, że inflacja w II kwartale zwiększy swoją dynamikę, a w połowie roku ponownie przekroczy poziom 8%. Szef RPP opowiada się za kolejną podwyżką stóp procentowych o 50 punktów bazowych na lutowym posiedzeniu Rady.

Bardzo dobrze wypadł odczyt Markit PMI (indeks menedżerów zakupów) dla polskiego przemysłu, który za grudzień 2021 r. osiągnął 56,1 pkt (wzrost z 54,4 pkt w poprzednim miesiącu), co stanowi najlepszą wartość od lipca zeszłego roku. Odczyt ukształtował się znacznie powyżej poziomu 50 pkt oznaczającego wzrost aktywności gospodarczej. Indeks kalkulowany jest na podstawie składowych obejmujących nowe zamówienia, produkcję, zatrudnienie, czas dostaw i zapasy, z czego dwie pierwsze składowe najbardziej przyczyniły się do poprawy nastrojów wśród menedżerów firm produkcyjnych.

USA: Pierwszy tydzień 2022 roku rozpoczął się kontynuacją wzrostu rentowności obligacji amerykańskich. Sprzyjały temu takie czynniki jak zakomunikowane przez Fed zakończenie skupu obligacji do końca marca obecnego roku, bardzo dobre informacje spływające z rynku pracy wzmagające obawy o możliwy trwały efekt inflacyjny, wiara w kontynuację ożywienia gospodarczego, zwłaszcza po przejściu fali zakażeń Omikronem oraz nadal występujące ograniczenia podażowe. Piątkowy raport dotyczący zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) pokazał wzrost zatrudnienia o 199 tys. etatów (mniej niż oczekiwanych 400 tys.), spadek bezrobocia z 4,2% do 3,9%, oraz przyspieszony wzrost płac o 4,7%.

Europa: Najnowsze szacunkowe dane pokazały, że wskaźnik inflacji w strefie euro osiągnął w grudniu zeszłego roku 5% wobec 4,9% w poprzednim miesiącu. Jest to najwyższy poziom wzrostu cen od 1997 r. czyli od momentu, kiedy liczony jest przez Eurostat zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP). Na tak duży odczyt inflacji wpływ miały przede wszystkim rosnące ceny energii (w tym paliw), która podrożała w grudniu o 26% r/r oraz ceny żywności, usług i towarów importowanych. Najwyższe wskaźniki odnotowano na Łotwie, Litwie i Estonii, gdzie ceny wzrosły odpowiednio o 7,7%, 10,7% i 12% w skali roku. Natomiast Malta ze wskaźnikiem 2,6% i Portugalia z odczytem 2,8%  znalazły się w gronie państw o najniżej inflacji. Z innych ważnych danych makroekonomicznych warto odnotować te dotyczące sprzedaży detalicznej, która w skali roku zwiększyła się o 7,8% (powyżej prognoz na poziomie 5,5%). Z kolei indeksy nastrojów w sektorze usług oraz konsumentów i producentów strefy euro wyniosły odpowiednio 11,2 pkt, -8,3 pkt i 14,9 pkt. Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł 115,3 pkt  wobec 117,6 pkt w poprzednim miesiącu.

1. Rynki akcji

Pierwszy tydzień notowań akcji w nowym roku przyniósł spadki na głównych rynkach w Stanach Zjednoczonych. Relatywnie lepiej od spółek wzrostowych (growht) wypadły spółki value, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach indeksów amerykańskich - Dow Jones spadł jedynie o 0,71%, S&P500 obniżył się o 1,87%, a Nasdaq Composite, skupiający przeważnie spółki technologiczne, zanotował największy spadek o 4,53%. Lepiej od rynku amerykańskiego zachował się indeksy europejskie: niemiecki DAX wzrósł o 0,4%, francuski CAC40 zwiększył wartość o 0,93%, natomiast brytyjski FTSE 250 zanotował spadek o 0,54%. Na polskim parkiecie WIG20 skupiający największe spółki wzrósł o 1,99%, a  indeks szerokiego rynku WIG zakończył tydzień wynikiem +2,24%.

2. Rynki obligacji

Wraz ze wzrostem stóp procentowych wzrosły rentowności polskich obligacji. Rentowność obligacji 2-letnich, w dużym stopniu zależnych od polityki pieniężnej RPP, zwiększyła się do 3,6%. Z kolei papiery 10-letnie zakończyły tydzień z rentownością 3,96%. Ich obecny poziom, zbliżony do 4%, obserwowany był w ostatnio w Polsce na przełomie lat 2016/2017. Na rynku amerykańskim rentowności 10-letnich obligacji znalazły się na poziome 1,765%, przejściowo dochodząc do niemal 1,8%, co jest wartością widzianą ostatnio 2 lata temu, przed wybuchem pandemii koronawirusa. Obligacje 2-letnie, które dyskontują oczekiwania dotyczące podwyżek stóp procentowych, doszły w rentownościach do 0,87%. Rynek w Stanach Zjednoczonych wycenia możliwość 3 do 4 podwyżek stóp procentowych już w tym roku. W strefie euro rentowność długu uległa podobnej, wzrostowej tendencji i wyniosła na koniec tygodnia dla obligacji 10-letnich od -0,05% w Niemczech, 0,29% we Francji do 1,51% w Grecji.

3. Rynki surowcowe

W minionym tygodniu cena kontraktów na ropę WTI wzrosła o 4,91% do niemal 79 dolarów, a na ropę Brent o +5,1% do 81,75 dolarów. Miedź ukończyła tydzień lekkim spadkiem ceny o 1,2%. Złoto wyceniono na 1797,5 dolara za uncję, co oznacza spadek o 1,71%, a notowania srebra obniżyły się o 4,04% do poziomu 22,4 dolara za uncję. Cena kontraktów na uprawnienia do emisji CO2 wzrosła o 5,91% do 85,42 euro za tonę.

4. Rynki walutowe

W skali ostatniego tygodnia złoty umocnił się w stosunku do głównych walut światowych. Na koniec tygodnia euro kosztowało 4,55 złotego (-0,96%), a za dolara amerykańskiego należało zapłacić 4,00 złote (-0,83%). Z kolei EUR w relacji do USD pozostało w trendzie bocznym na poziomie 1,14 dolara za euro (-0,13%). Bardzo zmienna ostatnio turecka lira (TRY), osłabiła się o 4,25% w stosunku do dolara amerykańskiego, a kurs USDTRY osiągnął poziom 13,8 liry za dolara. Do tak dużego osłabienia tureckiej waluty przyczyniły się dane o inflacji konsumenckiej (CPI) w grudniu, która wzrosła do 36,1% r/r z 21,3% r/r w listopadzie.

Zespół Zarządzających PKO TFI
10.01.2022, godz. 16:00