2020-09-16

Kontynuacja wzrostów akcji amerykańskich wbrew słabszym danym z tamtejszej gospodarki - o tym między innymi piszą Zarządzający PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego codziennego komentarza inwestycyjnego.

Najważniejsze wydarzenia

 • Produkcja przemysłowa w USA wzrosła w sierpniu o 0,4% m/m (wobec oczekiwań na poziomie 1,0% m/m) głównie za sprawą słabego sektora wydobywczego i energetycznego.
 • Przedstawiciele Światowej Organizacji Handlu poinformowali, że cła nałożone przez USA na import z Chin naruszają reguły handlowe organizacji.
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zrewidowała w górę prognozę spadku światowego PKB w 2020 do 4,5% wobec wcześniej oczekiwanego spadku na poziomie 6,0%. 

1. Rynki akcji

 • We wtorek rynek amerykański kontynuował wzrosty - S&P 500: +0,5%, Nasdaq: +1,2%.
 • Główne rynki europejskie w środę blisko poziomów z poprzedniego dnia.
 • Główne indeksy polskie w środę na lekkich minusach (WIG: -0,15% na godz. 14:30)

 2. Rynki obligacji

 • Kosmetyczne spadki rentowności na rynkach bazowych (USA, Niemcy).
 • Podobnie na polskich obligacjach oraz rynku IRS (Interest Rate Swaps)

3. Rynki surowcowe

 • Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) oraz Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) obniżyły prognozy popytu na ropę naftową na rok 2020 oraz 2021. Pomimo tej informacji, ropa we wtorek i w środę obrabia część strat z początku września.
 • Cena złota kolejny dzień lekko w górę. 

4. Rynki walutowe

 • Kurs głównej pary walutowej świata EURUSD zbliża się do poziomu 1,19. Jest to poziom zbliżony do lokalnego szczytu z początku września, który z kolei był najwyższym odczytem od połowy 2018 roku.
 • Stabilnie na walutach rynków wschodzących.

Zespół Zarządzających PKO TFI
16.09.2020, godz. 15:00