2022-12-28

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszego spojrzenia na otoczenie rynkowe i jego perspektywy na przyszły rok.

Podsumowanie 2022 roku

 • Rok 2022 należy do trudnych inwestycyjnie, głównie ze względu na walkę banków centralnych z inflacją
  i wynikające z niej zacieśnienie warunków monetarnych.
 • Procesy inflacyjne spotęgował nagły wzrost cen surowców. Drożały głównie surowce energetyczne takie jak: gaz ziemny, węgiel i ropa naftowa, co było efektem sankcji nałożonych na Rosję po tym, jak dokonała ona agresji zbrojnej na Ukrainę.
 • Przejściowa z pozoru inflacja zaczęła się wymykać spod kontroli i banki centralne musiały zareagować bezprecedensowymi podwyżkami stóp procentowych.
 • Efektem nagłej zmiany retoryki i działań banków centralnych był dynamiczny wzrost rynkowych stóp procentowych, co doprowadziło do wyprzedaży obligacji windując ich rentowności do niewidzianych od dekad poziomów.
 • Wysokie stopy procentowe wywołały w efekcie przecenę ryzykownych klas aktywów takich jak akcje.
 • Jednym z największych wygranych cyklu zacieśniania był dolar amerykański, który dodatkowo szkodził gospodarkom wschodzącym i ich aktywom.
 • Druga połowa roku odwróciła w pewnym stopniu wcześniejsze trendy i przyniosła spadki większości cen surowców, co podyktowane było obawami o kondycję globalnej gospodarki.


Perspektywy na rok 2023

 • Rok 2023 prawdopodobnie będzie okresem spowolnienia gospodarczego wywołanego bardzo wysokimi nominalnymi poziomami stóp procentowych.
 • W scenariuszu bazowym szczyt inflacji w USA jest już za nami, natomiast w Polsce inflacja może jeszcze wzrosnąć w I kw. 2023 r. po czym zacznie spadać, utrzymując się jednak na poziomie dwucyfrowym przez cały lub zdecydowaną większość roku.
 • Spadająca presja inflacyjna i słabnąca gospodarka może skłonić banki centralne do stopniowych cięć stóp w pod koniec przyszłego roku.
 • Przy takim rozwoju wypadków już pierwsze półrocze 2023 może okazać się dobre dla obligacji, głównie ze względu na utrzymującą się obecnie wysoką rentowność.
 • Druga połowa roku i oczekiwania co do obniżek stóp mogą wspomóc obligacje długoterminowe,
  a w następnej kolejności akcje.
 • W przypadku akcji przyszły rok będzie czasem powrotu do podstaw ekonomii, a relatywnie lepiej mogą spisać się akcje spółek tradycyjnej gospodarki posiadające zdrowe bilanse bez nadmiernego zadłużenia.
 • Scenariusz pozytywny zakłada dynamiczny spadek inflacji przy jednoczesnym uniknięciu recesji.
 • W scenariuszu negatywnym wysokie stopy procentowe przy pogorszeniu konsumpcji mogą doprowadzić do kolejnego kryzysu zadłużenia.

Pobierz komentarz rynkowy

Podsumowanie sytuacji rynkowej i perspektywy na rok 2023_grafika