2020-03-30

Dalsza poprawa sytuacji epidemicznej w Azji, jednakże dalsze pogarszanie w USA i Europie. Azja wraca do pracy, Zachód wyłącza gospodarkę. Na rynkach akcji - zwłaszcza w USA - realizacja zysków po skokowych wzrostach kursów z poprzednich sesji. Na rynkach obligacji - widoczne pozytywne efekty ratunkowego skupu papierów i stabilizacji sytuacji. Uspokojenie powinno wspierać wyceny, w tym naszego subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych.

Koniec ubiegłego tygodnia przyniósł z jednej strony uspokojenie na froncie walki z koronawirusem w Azji oraz pesymistyczny obraz sytuacji w USA i Europie z drugiej. Tak więc np. Toyota zapowiada, że od końca marca uruchamia wszystkie fabryki w Chinach. Koncern YUM China zarządzający siecią 8,5 tys. restauracji typu fast food w Chinach mówi o powrocie do funkcjonowania 80% obiektów. Kontrastuje to z napływającymi informacjami ze spółek ze świata zachodniego. Volkswagen prosi ECB o ratunkową linię kredytową, a American Airlines prawdopodobnie nie obejdzie się bez 12 mld dolarów pomocy rządowej w związku z obcięciem planowanych rejsów na kwiecień i maj o ok. 70%. W piątkowe południe pojawiła się informacja o zdiagnozowaniu wirusa u brytyjskiego premiera, a potem - także u tamtejszego ministra zdrowia.

1)     Rynek akcji

W piątek rynek akcji wszedł w fazę realizacji zysków (po skokowych wzrostach kursów z sesji poprzednich). Inwestorzy cały czas zastanawiają się, jak szybko gospodarki rozwinięte poradzą sobie z koronawirusem. Liczba zachorowań w USA przekroczyła już poziom obserwowany w Chinach, mimo że azjatyckie mocarstwo posiada kilkukrotnie wyższą populację. Liczba zdiagnozowanych przypadków we Włoszech także jest w tej chwili wyższa niż w Chinach.

2)     Rynek obligacji

Stabilna sytuacja na rynkach dłużnych. Programy skupu obligacji zauważalnie wpływają na zachowanie obligacji.

Subfundusz Obligacji Skarbowych. Ryzyko stopy procentowej pozostaje zabezpieczone. W chwili obecnej rynek wycenia obniżkę stóp procentowych o 75pb. Ostatnie dni przyniosły stabilizacje krzywej IRS i wraz ze zmniejszeniem oczekiwań na dalsze cięcia stóp spodziewamy się pozytywnej kontrybucji do wyniku. Marża ponad WIBOR na krzywej PLN pozostaje na najwyższym poziomie z ostatniej dekady. Zawężeniu spreadów powinien sprzyjać z jednej strony skup obligacji przez NBP, z drugiej zaś - normalizacja oczekiwań odnośnie dalszych obniżek stóp procentowych. Z tego tytułu spodziewamy się pozytywnej kontrybucji do wyniku. Spready kredytowe obligacji zagranicznych również pozostają na kryzysowych poziomach. Wraz ze stabilizacją rynków programy skupu aktywów przez banki centralne spowodują kompresję premii kredytowej i premii za płynność, co w efekcie sprzyjać będzie poprawie wycen.

3)     Rynek złota

Uspokojenie na rynku metali szlachetnych. Wysoki popyt konsumencki na złoto przed indyjskim shutdownem przyczynił się do silnych wzrostów cen kruszcu na początku tygodnia. W tej chwili mamy do czynienia z wyłączeniem tego wysokiego popytu z jednej strony oraz zmniejszającym podaż zamknięciem produkcji w południowej Afryce. Te znoszące się czynniki sprzyjają stabilizacji.

4)     Rynek FX (waluty)

Bez większych zmian na rynku walutowym. Dalsze lekkie osłabienie dolara, wydaje się że FED zatrzymał hossę na USD co jest pozytywną informacją dla walut gospodarek wschodzących.

Zespół PKO TFI