2020-04-06

O planach „odmrażania” gospodarek w Europie Zachodniej oraz zachowaniu poszczególnych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.
 
Zgodnie z założeniami USA weszły w fazę szybkiego przyrostu liczby osób zakażonych. Służby epidemiologiczne spodziewają się szczytu dynamiki zachorowań w okolicy Wielkanocy. Obecnie co czwarta zdiagnozowana pozytywnie osoba na świecie to obywatel amerykański. Pozytywne informacje napływają z europejskiego frontu walki z koronawirusem. Pomimo przedłużenia oficjalnego zamknięcia gospodarki hiszpańskiej do 26 kwietnia, premier tego kraju zapowiada zniesienie części marcowych restrykcji m.in. dla sektora przemysłowego oraz budowlanego. Austria raportuje więcej wyzdrowień niż nowych zakażeń. Największe gospodarki europejskie odnotowują spadek dynamiki nowych zachorowań, co powoduje powrót do tematu znoszenia restrykcji w niedalekiej przyszłości. Z niecierpliwością oczekują tego przedsiębiorcy europejscy. Ankiety pokazują, że aż 90% niemieckich firm zgłosiło negatywny wpływ epidemii na prowadzony biznes, z czego połowa odpowiedzi wskazywało na wpływ „poważny” oraz „zauważalny”. Austria ogłasza otwarcie sklepów od 1 maja oraz hoteli i restauracji od 15 maja. Francja i Belgia planuje otwarcie części szkół.

Prezydent Trump zapowiada kolejną pomoc dla producentów samolotów oraz dla linii lotniczych, jeśli będzie taka potrzeba. Bilans amerykańskiej Rezerwy Federalnej wzrósł do rekordowej wartości 5,86 biliona dolarów.

1)  Rynki akcyjne

Powrót optymizmu po weekendowych danych potwierdzających stabilizację zachorowań w Europie. Sentyment do rynku akcji poprawiają także kolejne pozytywne informacje ze spółek pracujących nad szczepionką na koronawirusa.

2)  Rynki obligacji

Odbyła się kolejna aukcja sprzedaży bonów skarbowych, na której Ministerstwo Finansów sprzedało 19-tygodniowe bony o wartości 1 mld zł oraz 51-tygodniowe o wartości 1,9 mld zł. Łączny popyt wyniósł 4,6 mld zł, a rentowność dla obu papierów została ustanowiona na 0,9%. O ile zeszłotygodniowa podaż obligacji wywarła niewielką presję na ceny na rynku wtórnym, tak emisje krótkoterminowego długu pozostają neutralne. Na środę zaplanowane jest posiedzenie RPP, które będzie szczególnie ważne z punktu widzenia polskiego rynku długu. Aktualnie rynek stopy procentowej wycenia cięcia stóp procentowych w perspektywie roku do poziomu około 0%, dlatego inwestorzy będą szukać w komunikacie po posiedzeniu wskazówek, czy tak agresywne oczekiwania są uzasadnione.

W średnim terminie programy skupu obligacji zauważalnie wpływają na pozytywne zachowanie obligacji w Polsce i na świecie. Inwestorzy oczekują obecnie niższej premii za ryzyko kredytowe Polski, które jeszcze niedawno było wyceniane najwyżej od dekady w obawie o kondycję budżetu państwa. Jest to czynnik wspierający wyceny polskich obligacji skarbowych, a zatem i wyceny jednostek sub/funduszy, które mają te obligacje w portfelach. Dalszej poprawie powinien sprzyjać skup obligacji przez NBP oraz normalizacja oczekiwań odnośnie dalszych obniżek stóp procentowych. Stabilizuje się również ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych.

3)  Rynki surowcowe

Ropa, która zakończyła poprzedni tydzień silnymi wzrostami, w poniedziałek oscyluje wokół 28 USD za baryłkę w oczekiwaniu na dalszy rozwój wydarzeń. Z jednej strony odłożone zostało poniedziałkowe spotkanie krajów OPEC i Rosji, z drugiej poranna wypowiedź prezesa rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich sugeruje, że osiągnięcie porozumienia w sprawie zmniejszenia produkcji jest coraz bliżej. W tym samym czasie prezydent Trump zapowiada, że jeśli zostanie do tego zmuszony, nałoży cła na import ropy w celu ochrony miejsc pracy w sektorze.

4) Rynki walutowe

Stabilnie na rynku walutowym. Główna para walutowa świata oscyluje wokół poziomu 1,08 dolarów za euro. Niewielka zmienność na walutach rynków wschodzących.

Zespół Zarządzających PKO TFI