2020-05-14

M.in. o przyczynach spadków akcji oraz o zachowaniu pozostałych kluczowych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Najważniejsze wydarzenia

 • Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell podczas konferencji podkreślił, że pogorszenie koniunktury w USA jest bardzo silne, a sam Fed ostrożnie podchodzi do koncepcji szybkiego odbicia gospodarczego.
 • Powtórzył także stanowisko banku centralnego w sprawie ujemnych stóp procentowych – takie rozwiązanie nie jest obecnie brane pod uwagę.
 • Bank inwestycyjny Goldman Sachs ocenia, że produkt krajowy brutto w USA spadnie w drugim kwartale o 39%. Jednocześnie zakłada, że wysokość stopy bezrobocia wyniesie w szczycie 25%, wobec oczekiwanych wcześniej 15%.
 • Bank zmienił szacunki po serii publikacji ostatnich danych makroekonomicznych, w tym przede wszystkim z rynku pracy, wydatków konsumentów na szeroko rozumiany transport, hotele i rozrywkę oraz wskaźników wyprzedzających koniunkturę.
 • Chiny grożą USA, że w przypadku próby ukarania ich kraju w związku z podejrzeniami nieprawidłowości przy walce z epidemią, odpowiedzą szybko i zdecydowanie używając  wszelkich dostępnych narzędzi, w tym przeciwko amerykańskim politykom.

 

1) Rynki akcyjne

 • Lekkie pogorszenie nastrojów na rynkach akcyjnych.
 • Rosnące ryzyko powrotu napięć na linii USA – Chiny oraz ostrożne oceny Fedu odnośnie ewentualnego szybkiego odbicia gospodarczego przyniosły niewielką korektę indeksów akcyjnych.

2) Rynki obligacyjne

 • Kolejny dzień umocnienia polskich obligacji (spadków rentowności).
 • Rentowności na rynku stopy procentowej spadają w tej samej skali co rentowności obligacji, zatem premia kredytowa pozostaje bez zmian.
 • Polskie skarbowe obligacje zmiennokuponowe nieznacznie zyskują.
 • Niewielkie zainteresowanie odsprzedażą obligacji skarbowych na wczorajszej aukcji NBP świadczy o poprawie nastrojów wśród inwestorów i wycen papierów dłużnych.
 • Na przyszły tydzień zaplanowany jest przetarg obligacji Ministerstwa Finansów co powinno stabilizować rynek po stronie podażowej. Ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, denominowanych w USD i EUR, utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie.

3) Rynki surowcowe

 • Stabilizacja cen amerykańskiej ropy WTI w okolicy 25 USD za baryłkę.
 • Bez większych zmian na rynku złota oraz miedzi.


4) Rynki walutowe

 • Główna para walutowa świata w dalszym ciągu w przedziale 1,08 – 1,09 dolara za euro.
 • Spokojna sesja także na pozostałych głównych parach walutowych świata oraz na walutach rynków wschodzących.

 

Zespół Zarządzających PKO TFI