2020-05-21

M.in. o kolejnych wspierających działaniach banków centralnych oraz o zachowaniu kluczowych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.
 

Najważniejsze wydarzenia

 • Rosnącemu od kilku tygodni napięciu na linii USA – Chiny nie pomaga zatwierdzenie przez amerykański Senat prawa, które może uniemożliwić niektórym chińskim firmom notowania na amerykańskich giełdach.
 • Polskie Ministerstwo Finansów zapowiada rewizję prognozy PKB do -4% lub -5% w 2020 roku.
 • Nowy prezes Banku Anglii A. Bailey powiedział, że bank centralny bierze pod uwagę obniżenie stóp procentowych do poziomów ujemnych.
 • Bank Centralny Kanady jest kolejnym bankiem, który skupował będzie obligacje korporacyjne.
 • Brytyjski koncern Rolls-Royce produkujący m.in. silniki lotnicze ogłosił plany zwolnienia 9 tys. spośród 52 tys. pracowników.

 

1) Rynki akcyjne

 • Stabilizacja na rynkach akcyjnych.
 • Wzrosty powstrzymane przez opinie ekspertów dotyczące skuteczności szczepionki firmy Moderna - pojawia się coraz więcej publikacji informujących, że przedstawione wyniki z dotychczasowych badań są niewystarczające, aby określić skuteczność szczepionki.

2) Rynki obligacyjne

 • Niewielka zmienność na rynku polskich obligacji.
 • Premia kredytowa Polski ulega nieznacznemu zmniejszeniu.
 • Stabilna sytuacja na polskich obligacjach zmiennokuponowych.
 • Ministerstwo Finansów sprzedało na aukcji obligacje za 5 mld zł przy popycie 7,9 mld zł. Popyt skoncentrował się głównie na 5-letnich obligacjach zmiennokuponowych oraz 10-letnich obligacjach stałokuponowych.
 • Na ostatni tydzień maja zaplanowana jest kolejna aukcja NBP, która powinna sprzyjać dalszej poprawie nastrojów wśród inwestorów i wycen papierów dłużnych.
 • Ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, denominowanych w USD i EUR, utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie.
 • Wielka Brytania w środę po raz pierwszy sprzedała trzyletnie obligacje o ujemnej rentowności.

3) Rynki surowcowe

 • Cena amerykańskiej ropy WTI zbliża się do 35$ za baryłkę na kontrakcie lipcowym. Od jutra kontrakt czerwcowy nie będzie dostępny dla inwestorów finansowych, a tylko dla instytucji, które mają możliwość działania na rynku fizycznej dostawy surowca.
 • Lekki spadek ceny złota (do ok. 1730 USD za uncję).


4) Rynki walutowe

 • Kurs EURUSD stabilizuje się w okolicy poziomu 1,10 dolara za euro.
 • Niska zmienność także na pozostałych głównych parach walutowych świata.
 • Lekkie wzrosty obserwowane na większości walut rynków wschodzących.

 

Zespół Zarządzających PKO TFI