2020-04-10

O spółkach technologicznych zyskujących obecnie na znaczeniu piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Obecna sytuacja epidemiologiczna pokazuje, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa technologia. Narzędzia do pracy zdalnej, platformy streamingowe filmów (np. Netflix), gry komputerowe czy sprzedaż produktów online są w trendzie wzrostowym od lat, a w dzisiejszych realiach ich znaczenie wzrosło jeszcze bardziej. Co więcej, uważamy, że zmiany we wzorcach pracy i konsumpcji pozostaną z nami na dłużej, i będą stanowić szanse rozwoju dla wielu spółek w kolejnych latach.

Pandemia koronawirusa zmusiła wiele branż do przejścia na pracę zdalną. Serwisy szacujące liczbę ściągniętych aplikacji wskazują na olbrzymi wzrost popytu na narzędzia do wideokonferencji (np. około 10x wzrost ściągnięć dla ZOOM w ostatnich dniach). Zmiana ta może mieć daleko idące konsekwencje dla wzrostu całego rynku PC w dłuższym horyzoncie (dodatkowa infrastruktura do pracy w domu), oprogramowania związanego z pracą zdalną oraz dla łańcucha wartości dostawców usług centrów danych i chmury.

Zmianie ulegają również wzorce konsumpcji. Statystyki platformy Steam (zajmującej się dystrybucją gier) sugerują znaczny wzrost aktywności graczy w ostatnich tygodniach (rekordowe 22 mln zalogowanych graczy w ostatnim tygodniu marca w stosunku do około 14-18 mln przez ostatni rok). Również dane serwisu Steam (zajmującego się transmisją gier komputerowych oraz e-sportem) wskazują istotny wzrost zainteresowania graczy w ostatnim czasie (rekordowa liczba 1,1 mln godzin obejrzanych rozgrywek w ciągu ostatnich 30 dni wobec 0,8 mln - 1,0 mln w ostatnim roku). Jednak wzrost aktywności graczy nie jest jedyną szansą dla producentów gier. Jeszcze ważniejszy jest potencjał do zwiększenia sprzedaży cyfrowej kosztem dystrybucji tradycyjnej - sprzedaż cyfrowa jednej gry przekłada się na wzrost zysku o 7-10$ w porównaniu do sprzedaży wersji „pudełkowej”. Dodatkowo, część graczy prawdopodobnie przywyknie do cyfrowego modelu zakupu gier i zostanie przy nim już po ustaniu epidemii. Taka sytuacja przełożyłaby się na poprawę zysków tych spółek.

Kolejnym wygranym obecnej sytuacji są spółki zajmujące się sprzedażą wysyłkową i streamingiem filmów. Dane spółek z łańcucha wartości Amazona oraz przeprowadzane ankiety wśród konsumentów sugerują znaczny wzrost sprzedaży w ostatnich tygodniach. Zwiększony popyt potwierdza również decyzja Amazona o zatrudnieniu kolejnych 100 tysięcy osób do obsługi logistycznej sprzedaży. Komunikaty spółek telekomunikacyjnych wskazują z kolei na istotny wzrost wykorzystania Netflixa. W naszej ocenie, w przypadku przedłużającej się pandemii, oba te podsektory mogą być beneficjentami bieżącej sytuacji.

Fundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny posiada ekspozycję na wymienione wyżej trendy. Ponadto, uważnie śledzimy obecną sytuację i dalej będziemy poszukiwać spółek, które mogą być beneficjentami zachodzących zmian.