2020-05-05

 

M.in. o możliwym ograniczeniu programu skupu obligacji przez EBC oraz o zachowaniu kluczowych klas aktywów piszą Zarządzający Funduszami PKO TFI.

Najważniejsze wydarzenia:

 • Sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin zapowiada, że jeżeli Chiny nie wywiążą się z umów handlowych z USA to zostaną wyciągnięte wobec nich poważne konsekwencje.
 • Jednocześnie chińskie media państwowe oskarżają amerykańskiego sekretarza stanu Mike’a Pompeo o podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących początku epidemii w Państwie Środka oraz podsycanie antychińskich nastrojów.
 • Orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczący skupowania obligacji przez Europejski Bank Centralny wskazuje na ryzyko niezgodności programu QE z niemiecką konstytucją. Program skupu aktywów oznacza wzięcie na siebie ryzyka niewypłacalności, co –  wg Trybunału – może docelowo obciążyć podatników.
 • Warto zauważyć, że skarga złożona przez niemiecką partię AfD, czekała na wyrok w sądzie od 7 lat. ECB rozpoczął analizę wyroku i w chwili obecnej wstrzymuje się od komentarza.

1)  Rynki akcyjne

 • Rynki akcyjne bez większych zmian.
 • Inwestorzy muszą zdecydować, czy ważniejsze są dla nich dobre wyniki gigantów technologicznych czy też rosnące napięcie na linii USA – Chiny mogące skutkować powrotem wojen handlowych.
 • Ceny akcji linii lotniczych w dalszym ciągu pod presją. Po informacji o pozbyciu się udziału przewoźników przez fundusz Berkshire Hathaway kierowany przez Warrena Buffeta, sekretarz skarbu USA poddaje w wątpliwość możliwość przywrócenia podróży międzynarodowych w bieżącym roku.
 • Wspomniany wyżej wyrok póki co nie przełożył się na zachowanie europejskich indeksów, choćby dlatego, że ECB ma trzy miesiące na ustosunkowanie się do niego. Natomiast gdyby program skupu aktywów został ograniczony, byłaby to negatywna wiadomość dla rynków akcji. Zarówno z powodu ograniczenia ilości pieniądza w systemie finansowym jak i ograniczenie możliwości finansowania się gospodarek takich jak Włochy w celu ograniczenia skutków obecnego kryzysu.

2)  Rynki obligacyjne

 • Zastój na rynku stopy procentowej i obligacji polskich, a notowania pozostają na poziomach z wczorajszego zamknięcia.
 • Premia kredytowa i obligacje zmiennokuponowe Polski zachowują się stabilnie.
 • Inwestorzy czekają na zaplanowaną w tym tygodniu emisję obligacji PFR oraz aukcję sprzedaży obligacji skarbowych. Skala emisji i zainteresowanie inwestorów będzie wpływać na zachowanie cen na rynku wtórnym.
 • W maju zaplanowane są również dwie aukcje odkupu NBP, które będą stabilizować rynek po stronie popytowej, co powinno sprzyjać poprawie nastrojów wśród inwestorów i wycen papierów dłużnych w Polsce.
 • Ryzyko kredytowe obligacji zagranicznych z regionu CEE, denominowanych w USD i EUR, utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie.
 • Wspomniany wcześniej wyrok negatywnie przekłada się na ceny obligacji krajów będących członkami strefy euro, przede wszystkim tzw. krajów peryferyjnych takich jak Włochy czy Hiszpania.

3)  Rynki surowcowe

 • Wzrosty na rynku ropy - cena kontraktu wygasającego w czerwcu powyżej 20$ za baryłkę.
 • Steven Mnuchin potwierdza informacje o poszukiwaniu przez USA dodatkowych możliwości magazynowania ropy.
 • Dynamika wzrostu zapasów w USA spada.

 4)  Rynki walutowe

 • Umocnienie dolara od momentu publikacji wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego – spadek kursu EURUSD poniżej 1,09 dolara za euro.

Zespół Zarządzających PKO TFI