2022-03-21

Pierwsza od 2018 r. podwyżka stóp procentowych w USA, mocne odbicie na rynkach akcji i pesymizm w Niemczech - o tym m.in. piszą Zarządzający funduszami PKO TFI w najnowszym wydaniu naszego cotygodniowego komentarza rynkowego. Oczywiście niezmiennym tematem pozostaje wojna Rosji z Ukrainą, ale inwestorzy globalni otrząsnęli się z pierwszego szoku.

Najważniejsze wydarzenia

Niezmiennym tematem pozostaje wojna Rosji z Ukrainą, ale inwestorzy globalni otrząsnęli się z pierwszego szoku. Przypominamy, że więcej na temat potencjalnych ekonomicznych konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę, mogą Państwo przeczytać w Komentarzu specjalnym PKO TFI - Jak wojna w Ukrainie wpływa na stan naszych finansów, oszczędności i inwestycji?, który ukazał się 11 marca 2022 r.

Polska:

 • Ceny rosły jeszcze szybciej. Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług wzrósł w lutym o 8,5% r/r wobec oczekiwań na poziomie 8,1% r/r. Jednocześnie zrewidowany został odczyt inflacji konsumenckiej za styczeń do 9,4% r/r, z wcześniej ogłoszonego poziomu 9,2% r/r. Powodem rewizji była coroczna aktualizacja wag w koszyku inflacyjnym. Największą zmianą w jego strukturze jest spadek znaczenia cen żywności i napojów alkoholowych (o 1,2 punktu procentowego) oraz wzrost kosztów transportu (o 0,7 punktu procentowego). W lutym w pełni zaczęły oddziaływać wszystkie komponenty tarczy antyinflacyjnej, która obniżyła ceny żywności, paliw i nośników energii.
 • Produkcja w lutym na wysokich obrotach. Główny Urząd Statystyczny opublikował też bardzo dobre dane dotyczące produkcji przemysłowej, która w lutym wzrosła o 17,6% r/r wobec wzrostu o 19,2% w poprzednim miesiącu i 15,2 % oczekiwanych przez rynek. Produkcja wzrosła w 29 z 34 działów przemysłu, a największy dodatni wkład do wzrostu przemysłu miały wyroby z metali, przemysł spożywczy, petrochemiczny, chemiczny, produkcja tworzyw sztucznych i materiałów budowlanych. Z kolei negatywny wpływ na dynamikę produkcji przemysłowej miały: produkcja urządzeń elektrycznych oraz produkcja w energetyce.

Europa:

 • Załamanie oczekiwań w Niemczech. Oczekiwania analityków i inwestorów co do wzrostu gospodarczego Niemiec, mierzone indeksem ZEW, obniżyły się w marcu do -39,3 pkt z 54,3 pkt miesiąc wcześniej. Indeks osunął się najsilniej od ponad 30 lat, przebijając nawet spadek z okresu wybuchu epidemii Covid-19 dwa lata temu - amplituda wahań wyniosła 93,6 pkt w marcu 2022 r. w porównaniu do 58,2 pkt w marcu 2020 r. Silne załamanie oczekiwań wynika ze wzrostu niepewności po inwazji Rosji na Ukrainę oraz z nałożonych przez Zachód sankcji, które najbardziej dotykają sektor energetyczny oraz finansowy.
 • Ryzyko stagflacji. Gorsze perspektywy wzrostu gospodarczego wraz ze znacznie wyższymi oczekiwaniami inflacyjnymi powodują, że wzrasta ryzyko stagflacji. Ze względu na odczuwalne już w marcu br. gospodarcze skutki wojny znacznie obniżył się również wskaźnik oceny sytuacji bieżącej, który spadł do -21,4 pkt.

USA:

 • Stopy w górę. Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, na marcowym posiedzeniu Fed podniósł główną stopę procentową o 25 punktów bazowych do przedziału od 0,25% do 0,50%. Była to pierwsza podwyżka stóp od 2018 r. Komunikat towarzyszący decyzji miał jastrzębią wymowę. Napisano w nim, że inflacja utrzymuje się na podwyższonym poziomie, odzwierciedlając nierównowagę pomiędzy popytem i podażą związaną z pandemią, wzrostem cen energii. Członkowie FOMC w swoich projekcjach wskazali, że w tym roku, należy spodziewać się jeszcze 6 podwyżek stóp procentowych (łącznie o 1,5 punktu procentowego), a w 2023 roku 3 kolejnych podwyżek (łącznie o 0,75 punktu procentowego). Ponadto podnieśli projekcje inflacyjne, jednocześnie obniżając swoje prognozy wzrostu gospodarczego. Mediana prognoz inflacji PCE na 2022 wzrosła do 4,3% z 2,6% w poprzedniej projekcji z grudnia 2021 r.
 • Hamowanie wzrostu. Projekcja PKB na 2022 r. została zrewidowana w dół do 2,8% (z 4%). Fed podkreślił, że inwazja Rosji na Ukrainę może dodatkowo wzmocnić napięcia cenowe, prowadzić do wzmocnienia presji inflacyjnej oraz ciążyć na aktywności gospodarczej.
 • Bilans do redukcji. Docelowy zakres podwyżek stóp procentowych przesunął się w górę do 2,8% wobec 2,5% w projekcji z grudnia. W przypadku jeszcze większej uporczywości inflacji tempo podwyżek może zostać zwiększone. J. Powell zapowiedział, że na kolejnym posiedzeniu zostanie ogłoszony proces redukcji bilansu Fed, który jest przeciwieństwem trwającego od marca 2020 r. programu skupu aktywów, co jest również elementem zaostrzania polityki pieniężnej.

Rynki akcji

 • Wzrosty po spadkach. Rynki akcyjne zakończyły zeszły tydzień silnymi wzrostami. Na odreagowanie po wcześniejszych spadkach wpływ miały m.in. nadzieje na możliwość rozwiązania konfliktu ukraińskiego przy stole negocjacyjnym, spłata odsetek od rosyjskich obligacji w dolarach, co przynajmniej tymczasowo oddala perspektywę bankructwa Rosji oraz ustabilizowanie cen na rynkach surowcowych.
 • Chińskie interwencje. Ponadto na lepsze nastroje inwestorów wpłynęła też interwencja władz monetarnych w Chinach, które zmagają się z wysokim poziomem zachorowań na COVID-19. Dodatkowy pieniądz w systemie oraz zapowiedź chińskich urzędników, że zapewnią płynne funkcjonowanie rynku kapitałowego, wsparły wyceny akcji na rynkach wschodzących - indeks Hang Seng wzrósł o 8,65%.
 • Indeksy - tydzień na plusie. Wszystkie trzy główne indeksy w USA zwiększyły swoją wartość - Nasdaq Composite zyskał 8,18%, S&P 500 6,16%, a Dow Jones Industrial Average 5,5%. Indeksy europejskie również kontynuowały wzrosty - STOXX Europe 600 zamknął się o 5,43% wyżej, niemiecki DAX wzrósł o 5,76%, a francuski indeks CAC 40 o 5,75%. Brytyjski indeks FTSE 250 wzrósł o 4,70%. Polska giełda w skali całego tygodnia również zyskała - WIG +3,81%, a WIG20 +3,23%. Indeksy skupiające średnie i małe spółki wzrosły odpowiednio o 6,49% (mWIG40) i 2,40% (sWIG80).

Rynki obligacji

 • Polskie obligacje droższe – rentowności w dół. Na krajowym rynku stopy procentowej zeszły tydzień przyniósł wzrosty cen (spadki rentowności) obligacji skarbowych, co było zasługą zmniejszenia awersji do ryzyka w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. 10-letnie obligacje skarbowe zakończyły tydzień z rentownością na poziomie 4,68% (spadek o 24 punkty bazowe). Rentowność papierów 2-letnich spadła o 13 punktów bazowych do 5,15%, co przełożyło się pozytywnie na wyceny funduszy dłużnych, na czele z PKO Obligacji Długoterminowych.
 • Amerykańskie papiery tańsze. W odpowiedzi na jastrzębie sygnały z Rezerwy Federalnej w zeszłym tygodniu wzrosły rentowności (spadły ceny) amerykańskich obligacji skarbowych. Rentowności obligacji 2-letnich, bardziej wrażliwych na zmiany w polityce pieniężnej, wzrosły do 1,94% (+19 punktów bazowych). Rentowności 10-letnich papierów wzrosły do 2,15% (+15 punktów bazowych), a obligacji 30-letnich do 2,42% (+6 pb).
 • Euroobligacje tańsze. Rentowność obligacji skarbowych w strefie euro rosła (ceny spadały) w zeszłym tygodniu w oczekiwaniu na normalizację polityki pieniężnej, czyli stopniowe wygaszanie programu skupu aktywów oraz spodziewane podwyżki stóp procentowych. W przypadku 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych rentowność wzrosła do 0,37% (+12 pb), a dla obligacji francuskich do 0,82% (+8 pb).

Rynki surowcowe

 • Spokojniej na surowcach. Zeszły tydzień przyniósł uspokojenie na rynkach surowcowych. Cena ropy naftowej obniżyła się o kilka procent i na koniec tygodnia wynosiła 104,7 dolarów za baryłkę w przypadku ropy WTI, a w przypadku ropy Brent 107,9 dolarów za baryłkę. Ceny metali szlachetnych spadły wraz ze spadkiem awersji do ryzyka – złoto staniało o 2,81% osiągając poziom 1939 USD za uncję, a srebro o 4,10% do 25,09 USD za uncję. Notowania metali przemysłowych przyniosły wzrosty dla miedzi o 2,46% i cynku o 0,44%, natomiast cena aluminium spadła o 2,92%.

Rynki walutowe

 • Złoty trochę mocniejszy. W zeszłym tygodniu polski złoty ponownie umocnił się w relacji do głównych walut. Kurs USDPLN spadł o 2,72% do 4,26 złotego za dolara. Kurs EURPLN obniżył się o 1,48% do 4,71 złotego za euro. Wartość euro w relacji do amerykańskiego dolara wzrosła o 1,28% i zakończyła notowania na poziomie 1,10 EURUSD dolara za euro.

Przypominamy, że więcej na temat potencjalnych ekonomicznych konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę, mogą Państwo przeczytać w Komentarzu specjalnym PKO TFI - Jak wojna w Ukrainie wpływa na stan naszych finansów, oszczędności i inwestycji?, który ukazał się 11 marca 2022 r.

Zespół Zarządzających PKO TFI
21.03.2022, godz. 13:45