Co to jest Ankieta MiFID?

Ankieta MiFID zawiera krótką listę pytań dotyczących Twojej wiedzy o produktach inwestycyjnych i doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej oraz celów, jakie zamierzasz osiągnąć inwestując w jednostki uczestnictwa naszych funduszy. Stworzyliśmy ją, aby dowiedzieć się jakim typem inwestora jesteś i, na podstawie Twoich odpowiedzi, zaprezentować te produkty z naszej oferty, które najlepiej spełniają Twoje oczekiwania i możliwości finansowe

Jeśli działasz w imieniu ankietowanego podmiotu (dotyczy klienta instytucjonalnego), otrzymasz od nas określone wskazania dla reprezentowanej przez Ciebie instytucji.

Ankieta MiFID została sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Dlaczego warto wypełnić Ankietę MiFID?
Jak PKO TFI wykorzysta informacje przekazywane w Ankiecie?
Co to jest Odpowiedniość i Rynki Docelowe? Czym się od siebie różnią?
Czy można nabyć jednostki uczestnictwa funduszu, który jest nieodpowiedni, pozostaje poza rynkiem docelowym lub znajduje się w tzw. „Antyrynku”?
Czy Ankieta MIFID uwzględnia cele związane ze zrównoważonym rozwojem (ESG)?
Gdzie mogę wypełnić Ankietę MiFID?
Drukuj