UWAGA! Przedstawiony wykres oraz stopa zwrotu dotyczy wybranego portfela utworzonego w dniu 08-04-2010. Ze względu na zmiany wartości jednostek uczestnictwa funduszy podane wartości mogą różnić się w zależności od daty utworzenia portfela.

Informacje o portfelach