UWAGA! Przedstawiony wykres oraz stopa zwrotu dotyczy wybranej strategii utworzonej w dniu 23-09-2013. Ze względu na zmiany wartości jednostek uczestnictwa funduszy podane wartości mogą różnić się w zależności od daty utworzenia strategii.