Doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych w PKO Banku Polskim.

Z PKO Bankiem Polskim związany od maja 2010 roku, kiedy objął stanowisko Dyrektora Biura Innowacji. W tym czasie odpowiadał m.in. za rewitalizację Szkolnych Kas Oszczędności – najstarszego i największego programu edukacji finansowej w Polsce oraz wprowadzenie na rynek pierwszego w Polsce konta dla dzieci poniżej lat 13. Był odpowiedzialny za koncepcję i uruchomienie projektu stworzenia aplikacji płatności mobilnych i bankowości mobilnej IKO. Od lipca 2014 roku jako zastępca Dyrektora Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej odpowiadał za projekt rozwoju usług i sprzedaży w kanale mobilnym oraz rozwój usług eAdministracji i eTożsamości. Od marca 2018 roku jako Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych odpowiada za sprzedaż i rozwój kanałów elektronicznych PKO Banku Polskiego.

Był adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Do maja 2010 analityk w firmie Bankier.pl SA, inicjator i współzałożyciel, a także wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego. Założyciel i wieloletni redaktor naczelny serwisu finansowego PRNews.pl i Przeglądu Finansowego Bankier.pl.

Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka w 2007 roku. Dziennikarz Roku 2008 wg Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy ZBP. W 2016 roku w uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego otrzymał od Związku Banków Polskich medal Mikołaja Kopernika. Autor książki „Public relations w bankach wirtualnych” oraz licznych artykułów naukowych i publicystycznych. Prelegent na wielu konferencjach naukowych i branżowych.