Absolwent Akademii Ekonomicznej i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, gdzie ukończył studia podyplomowe.

Z Grupą PKO Banku Polskiego związany od 1996 roku. Karierę rozpoczął w 1996 r. w Oddziale PKO Banku Polskiego w Gnieźnie, gdzie tworzył zespół oraz regulacje związane z obsługą przedsiębiorstw, współtworzył projekt ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację przedsiębiorczości. Od 2001 r. w Oddziale Regionalnym w Poznaniu, początkowo jako kierujący nowo tworzonym obszarem Małych i Średnich Przedsiębiorstw, następnie jako Dyrektor Sprzedaży odpowiedzialny za ten obszar. Trener wewnętrzy i wykładowca z zakresu oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Kierował projektem wdrożenia nowego systemu operacyjnego w regionie poznańskim PKO BP. Przez blisko dwa lata odpowiadał za kształtowanie sieci oddziałów oraz agencji Banku w Wielkopolsce i południowej części województwa lubuskiego. Obecnie na stanowisku Dyrektora Regionalnego Bankowości Detalicznej w Poznaniu odpowiada za sieć sprzedaży ponad 110 placówek PKO Banku Polskiego.