Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA w George Washington University w Waszyngtonie. Posiadacz tytułu CFA - Chartered Financial Analyst.

Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w Ministerstwie Finansów. W latach 2001-2003 pracował w Narodowym Banku Polskim, od 2002 roku na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Departamencie Zagranicznym. W okresie 2003-2007 był Doradcą Dyrektora Wykonawczego w Banku Światowym w Waszyngtonie.

Od 2007 roku związany z rynkiem kapitałowym w Polsce. W latach 2007-2008 pracował jako analityk akcji w PZU Asset Management. Od 2008 roku związany z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Początkowo jako Dyrektor Departamentu Rozwoju, a następnie Dyrektor Zarządzający Pionem Zarządzania Aktywami.

Od 2012 roku Wiceprezes Zarządu PKO TFI nadzorujący działalność inwestycyjną Towarzystwa, a od 20 lipca 2021 roku Wiceprezes Zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie.