2021-09-02

Uprzejmie informujemy, że od 14 września 2021 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem Systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zmiana związana jest z wdrożeniem możliwości złożenia przez System IAT FI Oświadczenia o przysługującym limicie IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zmienione Zasady obowiązujące od 14 września 2021 r.