2021-04-27

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 maja 2021 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Zmiana związana jest z wdrożeniem funkcjonalności, dzięki której za pośrednictwem Systemu IAT FI Uczestnik PPK może przekazać do Aplikacji iPPK Pracodawcy dodatkowe typy Dyspozycji określone w §2 ust. 4.Zasad.

Zmienione Zasady obowiązujące od 11 maja 2021 roku