2021-07-28

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 sierpnia 2021 r. ulegną zmianie Zasady składania zleceń za pośrednictwem systemu IAT FI obowiązujące w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..

Zmiana związana jest z wdrożeniem blokady zleceń składanych przez serwis www.i-fundusze.pl dla Uczestników, którzy otwierali swój pierwszy rejestr drogą internetową i dotychczas nie zweryfikowali swojej tożsamości w POK.

Zmiany wynikają z konieczności podnoszenia poziomu bezpieczeństwa składania Zleceń.

Zmienione Zasady obowiązujące od 11 sierpnia 2021 r.