2018-08-31

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 17 ust. 16 statutu PKO STRATEGII DŁUŻNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku dwudziestej pierwszej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii Q Funduszu.