2018-12-28

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 17 ust. 16 statutu PKO STRATEGII DŁUŻNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku dwudziestej trzeciej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii S Funduszu.