2013-08-23

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 17 ust. 16 statutu PKO Globalnej Makroekonomii - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku dwunastej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii G Funduszu.