2020-03-30

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 15 ust. 16 statutu PKO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH - funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii H Funduszu.