2013-07-23

Ogłoszenie o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii F jedenastej emisji PKO Globalnej Makroekonomii – fundusz inwestycyjny zamknięty.

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 17 ust. 16 statutu PKO Globalnej Makroekonomii - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii F jedenastej emisji Funduszu.