2013-03-01

OGŁOSZENIE O DOJŚCIU DO SKUTKU EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D DZIEWIĄTEJ EMISJI PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 17 ust. 16 statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKOEKONOMII - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii D dziewiątej emisji Funduszu.