2013-07-26

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 12 ust. 20 statutu PKO Globalnej Strategii - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A pierwszej emisji Funduszu. W ramach subskrypcji złożono zapisy na łączną liczbę 3 611 402 certyfikatów o wartości emisyjnej 361 140 200 PLN.