2013-02-06

OGŁOSZENIE O DOJŚCIU DO SKUTKU EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B TRZECIEJ, CZWARTEJ I PIĄTEJ EMISJI PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 17 ust. 16 statutu PKO OBLIGACJI KORPORACYJNYCH - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii B trzeciej, czwartej i piątej emisji Funduszu.