2015-06-24

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 15 ust. 16 statutu PKO MULTI STRATEGIA - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku trzeciej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu.