2015-04-09

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 15 ust. 16 statutu PKO EUROPA
WSCHÓD - ZACHÓD - funduszu inwestycyjnego zamkniętego („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu.