2015-07-31

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 15 ust. 16 statutu PKO SPÓŁEK INNOWACYJNYCH GLOBALNY - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku trzeciej emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu.