2015-09-01

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z art. 15 ust. 16 statutu PKO EUROPA WSCHÓD-ZACHÓD - fundusz inwestycyjny zamknięty („Fundusz”) informuje o dojściu do skutku emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C Funduszu.