2019-04-15

Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyn rozwiązania PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w zw. z art. 37 ust. 1 lit. f) w zw. z art. 4 ust. 4 statutu PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny - funduszu inwestycyjnego zamkniętego (Fundusz) PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. wystąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu, tj. upłynął okres na jaki Fundusz został utworzony. Jednocześnie informujemy, iż 15 kwietnia 2019 r. jest równocześnie dniem otwarcia likwidacji Funduszu.