Placówki innych dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI. 

 

RDM Wealth Management S.A

ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.rdmwm.pl

 

mBank S.A.

ul. Senatorska 18
00-950 Warszaw
www.mbank.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
www.bossafund.pl

 

mBank S.A.
Dom Maklerski mBanku

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
www.mdm.pl

Bank Pocztowy S.A.

ul. Puławska 111 B
02-707 Warszawa
www.pocztowy.pl

Starfunds

ul. Jarochowskiego 34/3 
60-238 Poznań
tel: +48 61 865 62 69
kontakt@starfunds.pl

 

Drukuj