Placówki innych dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI. 

 

kf_classic-01.png

KupFundusz S.A.

ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
tel: +48 22 599 42 67
e-mail: info@kupfundusz.pl
www.kupfundusz.pl

 

mBank S.A.

ul. Prosta 18
00-850 Warszawa  

www.mbank.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony
Środowiska S.A.

ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
www.bossafund.pl

 

mbank_BM

mBank S.A.
Biuro maklerskie mBanku

ul. Prosta 18
00-850 Warszawa  
www.mdm.pl

Starfunds

ul. Nieszawska 1 
61-021 Poznań
tel: +48 61 865 62 69
e-mail:kontakt@starfunds.pl
www.starfunds.pl

 

 

 

Drukuj