Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się przepisy dotyczące sposobu rozliczania podatku od zysków kapitałowych dla osób fizycznych inwestujących w ramach funduszy inwestycyjnych.
Jeżeli jesteś osobą fizyczną, po tej dacie podatek od zysków kapitałowych rozliczasz już samodzielnie.

Fundusz przekaże Ci: PIT-8C, w którym zawarta będzie informacja o uzyskanym przez Ciebie dochodzie lub wygenerowanej stracie z inwestycji w fundusze. Na tej podstawie rozliczysz się z urzędem skarbowym, np. za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT”, wykazując dochód (zysk) lub stratę z inwestycji w PIT-38.

Pierwsze takie rozliczenie będzie miało miejsce w 2025 r. za 2024 rok

 

inforgrafika podatki

 

Korzyści z samodzielnego rozliczania

samodzielne rozliczanie korzysci.jpg

Dzięki wprowadzanym zmianom, nawet przez 5 lat kalendarzowych, możesz obniżać podatek kompensując ze sobą zyski czyli uzyskane dochody z inwestycji ze stratami z:

  • jednego funduszu inwestycyjnego z dochodami z innego funduszu,
  • funduszy inwestycyjnych z dochodami z innych wybranych instrumentów rynku kapitałowego (np. akcji, obligacji skarbowych notowanych na rynku, obligacji korporacyjnych).

Przykład:

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, jeżeli w tym samym roku wypłacisz z funduszu inwestycyjnego środki z zyskiem np. 1 000 zł i jednocześnie uzyskasz stratę w wysokości 1 000 zł z bezpośredniej sprzedaży akcji, możesz wykazać w rozliczeniu (PIT-38) zarówno dochód z inwestycji w fundusze (1 000 zł), jak również stratę na akcjach (1 000 zł) i skompensować oba wyniki. W tym przypadku zysk i strata się równoważą i nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych.

Zgodnie z poprzednio obwiązującymi przepisami, Fundusz odprowadziłby podatek od zysków kapitałowych z inwestycji w funduszu (1 000 zł) w wysokości 190 zł i nie byłoby możliwości jego obniżenia o stratę uzyskaną na sprzedaży akcji.

O czym trzeba pamiętać?
Terminy rozliczania
Jakiego rodzaju transakcje są objęte rozliczeniem rocznym?
Najczęściej zadawane pytania
Podstawa prawna
Informacja
Drukuj