Ryzyko i czas trwania inwestycji

 

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed inwestycją zapoznaj się z KID  oraz Prospektem Funduszu. Prezentowane wyniki historyczne nie stanowią gwarancji podobnych rezultatów inwestycji w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.

Dla kogo?
Jak dokonać wpłaty?

Portfele inwestycyjne to propozycja trzech gotowych strategii opartych na lokowaniu środków w odpowiedniej proporcji pomiędzy starannie wyselekcjonowane z oferty PKO TFI SA fundusze inwestycyjne otwarte.

Portfele te róznia się specyficzną strategią inwestycyjną dopasowaną do odmiennych potrzeb inwestorów
– od najbezpieczniejszych, z przewagą funduszy skarbowych i obligacji, do bardziej agresywnych, których znacząca cześć aktywów jest lokowana w funduszach akcji.

Inwestor może wybrać portfel odpowiadający jego oczekiwaniom co do stopy zwrotu i akceptowalnego poziomu ryzyka inwestycyjnego.

Portfele inwestycyjne zarządzane przez PKO TFI SA to:

  • unikalne rozwiązania, które łączą zalety dwóch podejść inwestycyjnych – pasywnego i aktywnego
  • dobrze zdywersyfikowana inwestycja, co zapewnia korzystną relację potencjalnego zysku do ryzyka
  • wiedza i umiejętności doświadczonego zespołu zarządzających z PKO TFI SA, które pozwalają osiągnać ponadprzeciętne stopy zwrotu