Program inwestycyjny PKO Akcjomat  to rozwiązanie, które polega na inwestowaniu wpłaconych środków w regularnych odstępach czasu oraz w możliwie jednakowej wysokości, niezależnie od panującej koniunktury rynkowej. Dzięki temu można uśrednić cenę zakupu jednostek uczestnictwa wybranych produktów inwestycyjnych. W ten sposób możesz uniknąć kupowania „na górce” i sprzedawania „w dołku”.

 

 

Jak działa PKO Akcjomat?

Środki przeznaczone na inwestycję w pierwszej kolejności są wpłacane do subfunduszu o niskim poziomie ryzyka i sukcesywnie przenoszone do subfunduszy bardziej ryzykownych ale dających w zamian szansę osiąganięcia potencjalnie większych zysków z inwestycji. Dzieje się to zupełnie automatycznie, co jest nie tylko wygodne, ale także pozwala ograniczyć wpływ emocji na ostateczny wynik inwestycji.

Dodatkowo wykorzystujesz wiedzę i umiejętności doświadczonego zespołu zarządzających PKO TFI, aby osiągnąć ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Aktywa najpierw trafiają do subfunduszu PKO Skarbowy, który inwestuje głównie w bony skarbowe i obligacje Skarbu Państwa. Przez kolejne 12 miesięcy (raz na miesiąc) wpłacone środki są przenoszone stopniowo z Subfunduszu PKO Skarbowy do:

Wariant I
Wariant II
Opłaty
  • stopniowo i bez emocji rozpoczynasz inwestycję w bardziej zyskowne produkty inwestycyjne o zróżnicowanym poziomie ryzyka
  • ograniczasz ryzyko związane z rozpoczęciem inwestycji w niewłaściwym momencie
  • zyskujesz szansę na zbudowanie dobrze zdywersyfikowanej inwestycji z korzystną relacją potencjalnego zysku do ryzyka
  • możesz przystąpić do więcej niż jednego Programu i wpłacać nieograniczoną ilość środków