Kapitał na Emeryturę z funduszem PKO Zabezpieczenia Emerytalnego

Wariant inwestycyjny. Ten wariant jest przeznaczony dla osób, które oczekują potencjalnie wyższych zysków i akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne. Wpłacane środki są całości inwestowane w specjalnie wyselekcjonowane subfundusze: PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 i PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050. W miare upływu czasu subfundusze zmieniają swój profil ryzyka zwiekszając alokację w obligacje kosztem akcji.