Szczegóły oferty

Kapitał na Marzenia z Portfelem Inwestycyjnym 

Wariant inwestycyjny jest przeznaczony dla osób, które oczekują potencjalnie wyższych zysków niż na lokatach. Wpłacane środki w całości są inwestowane w specjalnie wyselekcjonowane subfundusze w ramach funduszy zarzadzanych przez PKO TFI, które tworzą portfele inwestycyjne. Masz do wyboru dwa portfele inwestycyjne – Umiarkowany i Dynamiczny. Róznią sie proporcją, w której środki alokowane są pomiędzy akcje a obligacje oraz zakresem dywersyfikacji geograficznej. W ramach tych portfeli możesz wybrać produkty różniące sie wysokością comiesięcznych wpłat.