- podatkowa, przenoszenie środków w obrębie parasola nie wiąże się z odprowadzeniem zryczałtowanego podatku dochodowego od zysków kapitałowych

- kompensacja zysków i strat z inwestycji w ramach parasola

- większa przejrzystość oferty

- możliwość wyboru wielu składowych portfela

- możliwość osiągania ponadprzeciętnych zysków z inwestycji

Drukuj