2020-05-06

Ostatnie miesiące to jeden z najbardziej burzliwych okresów w historii światowych rynków. Po gwałtownej wyprzedaży w marcu spowodowanej pandemią koronawirusa szala przechyliła się na korzyść inwestorów i od kilku tygodni obserwujemy optymizm na rynkach. Przyczyniły się do tego niespotykane wcześniej działania rządów, w postaci rekordowych pakietów stymulacyjnych oraz decyzje banków centralnych. W efekcie inwestorzy powrócili na rynek, na którym dla odmiany możemy obserwować imponujące wzrosty.

Optymizm widać również w wynikach funduszy inwestycyjnych PKO TFI. Według rankingu Analiz online dwa fundusze z naszej oferty znalazły się w TOP 10 funduszy, które zyskały najwięcej od marcowej korekty:

„Drugie miejsce w tabeli zajął PKO Akcji Rynku Złota (+48,5%). Fundusz ten nie naśladuje notowań kruszcu jak większość konkurencji, lecz lokuje swoje środki w  akcje spółek operujących na tym rynku, głównie kopalnie wydobywające kruszec. Oznacza to, że jego notowania są wrażliwe na ceny tych walorów. Choć w marcu w relacji do konkurencji znacząco ucierpiał – paniczna wyprzedaż akcji odcisnęła piętno na wynikach funduszu – to jednak szybko udało mu się odrobić straty i wysunąć na prowadzenie. Nadwyżka nad średnią w badanym okresie wyniosła +33,5 pkt proc.” Źródło: Analizy.pl

 06.05.2020 Tabela top 10 Analizy Online