2022-03-21

Puls Biznesu opublikował ranking 10 najlepiej zarządzanych funduszy akcji uwzględniając średnioroczne stopy zwrotu za 36 miesięcy (od 11 marca 2019). Na pierwszym miejscu w zestawieniu uplasował się subfundusz PKO Surowców Globalny a zaraz za nim, na drugi miejscu znalazł się PKO Akcji Rynku Złota. Oba fundusze pobiły wynik amerykańskiego indeksu S&P 500. Zapraszamy do lektury komentarza przygotowanego przez Radosława Pelę, zarządzającego funduszami PKO TFI.

Cieszymy się, że nasz fundusz zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu 3-letnich stóp zwrotu funduszy akcyjnych, natomiast jeszcze bardziej cieszymy się z istotnego (ponad 50 punktów procentowych) pobicia benchmarku (90% MSCI World Commodity Producers USD + 10% WIBID O/N) w tym okresie.

Był to trudny okres z wieloma zagrożeniami, ale i szansami, których wykorzystanie było głównym motorem wyniku funduszu. Zaliczamy do nich skoncentrowanie się na segmencie metali (przemysłowych i szlachetnych), dobry timing i dobrą selekcję spółek do portfela.

Perspektywy dla wyników funduszu są ściśle związane z ogólnymi perspektywami rynku surowców oraz poszczególnych klas aktywów surowcowych. Zwracamy uwagę na kilka czynników fundamentalnych:

  1. Aktualnie bardzo niskie zapasy surowców energetycznych oraz najniższe w XXI wieku wolne moce produkcyjne w przypadku ropy naftowej.
  2. Długość cykli inwestycyjnych w segmentach surowcowych. Relatywnie krótkie w segmencie ropy i gazu oraz bardzo długie w segmencie metali przemysłowych, zwłaszcza w przypadku miedzi. Wpływ tych cykli na zmiany cen surowców jest zasadniczy.
  3. Transformację energetyczną, która docelowo zwiększa popyt na wiele metali przemysłowych i ogranicza wzrost popytu na niektóre surowce energetyczne.
  4. Zaburzenia w światowej produkcji surowców rolnych.
  5. Rosnące oczekiwania inflacyjne oraz poziom stóp procentowych w głównych gospodarkach świata. Możliwość wejścia światowej gospodarki w okres wysokiej inflacji przy niskim poziomie wzrostu gospodarczego.
  6. Dramatycznie zmieniającą się sytuację geopolityczną.

Podsumowując powyższe punkty sytuacja dla segmentu surowcowego wydaje się pozostawać w dalszym ciągu pozytywna. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że prognozowanie przy tak wysokim poziomie zmienności jest obarczone dużym ryzykiem błędu. W przeszłości wielu takich błędów uniknęliśmy, a wiele szans wykorzystaliśmy, co wskazuje, że potrafimy to robić dobrze. Nie możemy jednak zagwarantować nieomylności w przyszłości, ale oczywiście staramy się wykorzystać całą naszą wiedzę i doświadczenie, tak aby nasze wyniki były jak najlepsze.

Radosław Pela,
Zarządzający PKO TFI

Pełną treść artykułu „Pięć polskich funduszy lepszych od amerykańskiego S&P500” z dnia 16.03.2022 znajdą Państwo Tutaj