2022-06-24


Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.06.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Akcji Plus („subfundusz przejmujący”) z subfunduszem PKO Akcji Nowa Europa („subfundusz przejmowany”), wydzielonych w ramach PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty. Więcej informacji o połączeniu dostępnych jest tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego dostępnymi pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.