2022-03-18

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.03.2022 r. nastąpiło połączenie subfunduszu PKO Obligacji Skarbowych („subfundusz przejmujący”) wydzielonego w ramach PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z funduszem PKO Obligacji Skarbowych Plus - fundusz inwestycyjny otwarty („fundusz przejmowany”). Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z Kluczowymi informacjami dla inwestorów subfunduszu przejmującego dostępnymi pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/kiid/. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią pod numerem telefonu 801 32 32 80 lub pod numerem stacjonarnym 48 22 358 56 56.